Aktualności arrow Sekcja Zagraniczna  
24.02.2018.
Menu główne
Aktualności
Sekcja Toku Studiów
Sekcja Zagraniczna
Sekcja Socjalna
Sekcja Dokumentacji
Mapa Serwisu
Kontakt
Wnioski o kosztochłonność dla studiów stacjonarnych
Wzory umów o odpłatności
Akty Prawne
Dane dotyczące liczby studentów i absolwentów UW
Ogólna informacja o UW dla potrzeb raportu do UKA
Aktualny wykaz kierunków i poziomów kształcenia obowiązujący od roku akademickiego 2012/13
Wykaz kierunków i poziomów kształcenia w roku akademickim 2011/2012
Pytania i odpowiedzi
Pełnomocnik Rektora d/s Kształcenia Nauczycieli UW
Zmiana wielkości liter
+ Powiększ tekst
Pomniejsz tekst -
Licznik odwiedzinSekcja Zagraniczna Drukuj

Do zakresu działań sekcji należy:

 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją i tokiem studiów studentów cudzoziemców oraz aktualizowanie danych dotyczących tych studentów - zobacz prawa i obowiązki studenta;

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych podejmowanych przez rektora w sprawach studiów studentów cudzoziemców, opiniowanie indywidualnych spraw cudzoziemców na podstawie dokumentacji studenckiej oraz obowiązujących przepisów prawnych;

 • sporządzanie imiennych wykazów studentów cudzoziemców łącznie z wynikami ich studiów osiągniętych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wg wymogów i dla potrzeb Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i innych instytucji;

 • opracowywanie sprawozdawczości w formie opisowej z uwzględnieniem analizy wyników w nauce dotyczącej studentów cudzoziemców;

 • prowadzenie wykazu studentów cudzoziemców, stypendystów strony polskiej oraz comiesięczne przygotowywanie zestawień stypendiów dla Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, w celu uzyskania refundacji oraz dla Kwestury UW, pod kątem należnych im świadczeń;

 • opracowywanie sprawozdawczości dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS);

 • przygotowywanie materiałów dotyczących wysokości opłat dewizowych za studia ustalanych dla cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Porozumienia EFTA, na podstawie wniosków Wydziałów - do decyzji i zatwierdzenia przez Rektora;
  wysokość opłat za studia odbywane przez obcokrajowców w UW w roku akademickim 2013/2014 współpraca i pomoc jednostkom dydaktycznym i studentom w zakresie spraw związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców: informowanie o aktualnych przepisach, doradztwo w sprawach indywidualnych dotyczących toku studiów, pomoc w przygotowywaniu sprawozdań i list stypendialnych;

 • udzielanie porad studentom cudzoziemcom oraz informowanie ich o prawach i obowiązkach w świetle obowiązujących przepisów prawnych (ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku /art. 43/ - Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych /Dz. U. nr 190, poz. 1406 z dnia 19 października 2006 roku/.) z późniejszymi zmianami;

 • legalizacja pobytu na terenie Polski zagranicznych studentów i wykładowców;

 • współpraca z Działem Aplikacji Komputerowych UW (DAK UW) związana z funkcjonowaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS), w sprawach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów oraz Regulaminem Studiów UW.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

English version

 

 


  
 
 
 Zdjęcia
Uniwersytetu Warszawskiego
fot. Roman Kazanecki